Vännersta

2 – 3 juni 2018. Sex deltagande konstnärer, goda mackor på Myller kafé, sol ute. Vi håller till i Vännersta Gl skola, Myller kultur o händelser. Föreläsning med visning av gamla och nya zoetroper. Och så försök att skapa Moving Poems!

Material från platsen och medtagna tryck, objekt och poem. Vi provar 13/14/15/16 objekt per varv. Två stationer, en med blinkande LED och grammofon och en med fast ljus och stegmotor. I den senare blir det bra rörelse i fast kameraläge inte i videoläget, blinket funkar ju alltid!